होम    आमच्या विषयी    कारकीर्द    संपर्क    प्रतिक्रिया    सामान्य प्रश्न     साइटमॅप     
पर्यायी भाषा:  English | ગુજરાતી | हिंदी
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL OPPORTUNITIES IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
फ्यूचर्स:   MCX | 23 ऑक्टोबर 2014 20:30 | एल्युमिनी 27फेब्रुवारी2015 125.65  1.95% एल्युमिनी 30जानेवारी2015 124.50  1.72% एल्युमिनी 31डिसेंबर2014 123.60  -0.60% एल्युमिनी 28नोव्हेंबर2014 123.10  -0.57% एल्युमिनी 31ऑक्टोबर2014 122.15  -0.65% एल्युमिनियम 31डिसेंबर2014 123.30  -0.36% एल्युमिनियम 28नोव्हेंबर2014 123.10  -0.57% एल्युमिनियम 31ऑक्टोबर2014 122.15  -0.65% वेलची 13मार्च2015 890.80  2.39% वेलची 13फेब्रुवारी2015 862.00  -0.74% वेलची 15जानेवारी2015 872.00  2.11% वेलची 15डिसेंबर2014 865.00  1.75% वेलची 14नोव्हेंबर2014 888.00  1.45% तांबे 30एप्रिल2015 423.50  0.41% तांबे 27फेब्रुवारी2015 418.65  0.65% तांबे 28नोव्हेंबर2014 412.90  0.66% तांबे मिनी 30एप्रिल2015 421.95  0.38% तांबे मिनी 27फेब्रुवारी2015 418.60  0.59% तांबे मिनी 28नोव्हेंबर2014 412.90  0.66% कापूस 31मार्च2015 16200.00  0.93% कापूस 27फेब्रुवारी2015 16060.00  0.06% कापूस 30जानेवारी2015 15920.00  0.13% कापूस 31डिसेंबर2014 15780.00  0.38% कापूस 28नोव्हेंबर2014 15800.00  0.19% कापूस 31ऑक्टोबर2014 16150.00  0.19% क्रूड पाम तेल 27फेब्रुवारी2015 460.10  0.09% क्रूड पाम तेल 30जानेवारी2015 455.00  -0.48% क्रूड पाम तेल 31डिसेंबर2014 450.20  -0.33% क्रूड पाम तेल 28नोव्हेंबर2014 446.50  -0.25% क्रूड पाम तेल 31ऑक्टोबर2014 445.00  -0.22% क्रूड ऑइल 19मार्च2015 5081.00  -0.65% क्रूड ऑइल 19फेब्रुवारी2015 5070.00  0.04% क्रूड ऑइल 16जानेवारी2015 5057.00  0.64% क्रूड ऑइल 18डिसेंबर2014 5038.00  0.48% क्रूड ऑइल 19नोव्हेंबर2014 5024.00  0.44% सोने 3एप्रिल2015 29240.00  3.00% सोने 5फेब्रुवारी2015 27350.00  -1.32% सोने 5डिसेंबर2014 27120.00  -1.31% सोने गिनी 30जानेवारी2015 22279.00  0.46% सोने गिनी 31डिसेंबर2014 21999.00  -0.69% सोने गिनी 28नोव्हेंबर2014 21855.00  -0.88% सोने गिनी 31ऑक्टोबर2014 21250.00  -2.83% सोने मिनी 5जानेवारी2015 27291.00  -1.24% सोने मिनी 5डिसेंबर2014 27136.00  -1.30% सोने मिनी 5नोव्हेंबर2014 26940.00  -1.44% सुवर्ण पाकळी 30जानेवारी2015 2783.00  0.11% सुवर्ण पाकळी 31डिसेंबर2014 2763.00  -0.18% सुवर्ण पाकळी 28नोव्हेंबर2014 2745.00  -0.25% सुवर्ण पाकळी 31ऑक्टोबर2014 2701.00  -0.66% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 31डिसेंबर2014 2799.00  0.00% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 28नोव्हेंबर2014 2882.00  2.09% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 31ऑक्टोबर2014 2839.00  1.10% कापूस 30एप्रिल2015 784.00  -2.37% कापूस 31मार्च2015 775.00  -2.52% शिसे 30जानेवारी2015 128.55  -2.83% शिसे 31डिसेंबर2014 124.85  -1.81% शिसे 28नोव्हेंबर2014 124.80  -0.32% शिसे 31ऑक्टोबर2014 123.80  -0.24% शिसे मिनी 27फेब्रुवारी2015 126.20  -0.36% शिसे मिनी 31डिसेंबर2014 125.50  -0.99% शिसे मिनी 28नोव्हेंबर2014 124.90  -0.20% शिसे मिनी 31ऑक्टोबर2014 123.80  -0.24% मेन्था ऑइल 30जानेवारी2015 717.00  1.29% मेन्था ऑइल 31डिसेंबर2014 706.30  0.03% मेन्था ऑइल 28नोव्हेंबर2014 696.90  0.14% मेन्था ऑइल 31ऑक्टोबर2014 685.80  0.03% नैसर्गिक वायू 26डिसेंबर2014 239.40  0.38% नैसर्गिक वायू 24नोव्हेंबर2014 232.20  0.35% नैसर्गिक वायू 28ऑक्टोबर2014 225.30  0.49% निकेल 27फेब्रुवारी2015 993.40  0.61% निकेल 30जानेवारी2015 1064.00  3.96% निकेल 31डिसेंबर2014 944.90  -0.27% निकेल 28नोव्हेंबर2014 939.30  -0.13% निकेल 31ऑक्टोबर2014 931.00  -0.19% निकेल मिनी 27फेब्रुवारी2015 1051.00  1.55% निकेल मिनी 30जानेवारी2015 958.00  -0.21% निकेल मिनी 31डिसेंबर2014 946.00  -0.08% निकेल मिनी 28नोव्हेंबर2014 937.80  -0.28% निकेल मिनी 31ऑक्टोबर2014 930.00  -0.30% चांदी 4सप्टेंबर2015 42099.00  2.44% चांदी 5मे2015 39985.00  1.48% चांदी 5मार्च2015 38750.00  -0.48% चांदी 5डिसेंबर2014 38016.00  -0.51% चांदी१००० 30जानेवारी2015 42399.00  0.00% चांदी१००० 31डिसेंबर2014 38174.00  -2.11% चांदी१००० 28नोव्हेंबर2014 38001.00  -1.81% चांदी१००० 31ऑक्टोबर2014 39043.00  -0.68% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2015 40002.00  -3.39% चांदी मिनी 31ऑगस्ट2015 41000.00  -1.44% चांदी मिनी 30जून2015 40000.00  -1.27% चांदी मिनी 30एप्रिल2015 39796.00  -3.17% चांदी मिनी 27फेब्रुवारी2015 38801.00  -0.40% चांदी मिनी 28नोव्हेंबर2014 38055.00  -0.47% चांदी माइक्रो 30जून2015 40360.00  -0.95% चांदी माइक्रो 30एप्रिल2015 39501.00  -0.37% चांदी माइक्रो 27फेब्रुवारी2015 38780.00  -0.46% चांदी माइक्रो 28नोव्हेंबर2014 38050.00  -0.50% जस्त 30जानेवारी2015 144.05  0.80% जस्त 31डिसेंबर2014 138.65  0.54% जस्त 28नोव्हेंबर2014 138.30  0.04% जस्त 31ऑक्टोबर2014 138.05  0.11% जस्त मिनी 27फेब्रुवारी2015 139.00  0.83% जस्त मिनी 30जानेवारी2015 139.30  0.40% जस्त मिनी 31डिसेंबर2014 139.70  0.61% जस्त मिनी 28नोव्हेंबर2014 138.40  0.14% जस्त मिनी 31ऑक्टोबर2014 137.95  0.04%
*स्पॉट:   23 ऑक्टोबर 2014 17:58 | एल्युमिनी 1 किलो मुंबई 121.50 एल्युमिनियम 1 किलो मुंबई 121.50 ब्रेण्ट क्रूड 1 बीबीएल मुंबई 5187.00 तांबे 1 किलो मुंबई 407.35 तांबे मिनी 1 किलो मुंबई 407.35 क्रूड ऑइल 1 बीबीएल मुंबई 4931.00 शिसे 1 किलो मुंबई 122.85 शिसे मिनी 1 किलो मुंबई 122.85 नैसर्गिक वायू 1 एमएमबीटीयू हजिरा 224.10 निकेल 1 किलो मुंबई 914.70 निकेल मिनी 1 किलो मुंबई 914.70 कथील 1 किलो मुंबई 1195.75 जस्त 1 किलो मुंबई 136.55 जस्त मिनी 1 किलो मुंबई 136.55
 
नव्या घडामोडी
एमसीएक्स निर्देशांक 
     
फ्यूचर   स्पॉट   पुरस्कार
 
एमसीएक्सकॉमडेक्स 3582.27 (0.81%)
एमसीएक्समेटल 4490.74 (0.27%)
एमसीएक्सएनर्जी 3497.42 (1.80%)
एमसीएक्सएग्री 2730.32 (0.00%)
अधिक  
  *स्पॉट भाव स्पष्टीकरण    
प्रगतीदर्शक टप्पे
एमसीएक्सचे जागतिक स्थान
-
चांदीमध्ये ला क्रमांक
-
सोने, तांबे व नैसर्गिक वायूमध्ये रा क्रमांक
-
क्रूड ऑइलमध्ये रा क्रमांक
 
1 जानेवारी, 2011 आणि 30 जून, 2011 या कालावधीत एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्सवरील तपशील, बाजाराची आकडेवारी आणि फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या व्होल्युम सर्वे, सप्टेंबर, 2011
एमसीएक्सने जागतिक बाजारपेठेशी निगडित ९५ टक्क्यांहून अधिक भाव उपलब्ध करून भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज आणि एमएसएमईज यांना भाव अस्थिरतेविरोधात हेजिंग उपलब्ध करून दिले आहे.
 जागतिक सहयोगी
 स्थानिक सहयोगी
बॉम्बे मेटल एक्सचेंज
पल्सेस इम्पोर्टर्स असोसिएशन
सॉल्वंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
एमसीएक्सच्या सदस्यत्वासाठी      
membershipsalesteam@mcxindia.com     ६७३१ ९२८६ / ६७३१ ९२६८
किंवा 
तुम्हाला संपर्क साधण्यासाठी इथे क्लिक करा   किंवा  
 
     
नवीन कमोडिटी फ्यूचर्स भावाकरिता
 “MCX <space> <Commodity Name>“ लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
उदा.: “MCX GOLD” लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
© कॉपीराईट २०१०. | सर्वाधिकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)कडे सुरक्षित.| स्पष्टीकरण
१०२४ x ७६८ स्क्रीन रिझोल्यूशनमध्ये साइट अधिक चांगली दिसेल. आयई८ वापरणा-यांनी कॉम्पॅटीबिलिटी व्ह्यू निवडावा.
आरएसएस   
   
आमच्याशी संपर्क ठेवा