होम    आमच्या विषयी    कारकीर्द    संपर्क    प्रतिक्रिया    सामान्य प्रश्न     साइटमॅप     
पर्यायी भाषा:  English | ગુજરાતી | हिंदी
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL OPPORTUNITIES IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
फ्यूचर्स:   MCX | 24 नोव्हेंबर 2015 23:55 | एल्युमिनी 31मार्च2016 99.50  -3.59% एल्युमिनी 29फेब्रुवारी2016 98.55  -0.61% एल्युमिनी 29जानेवारी2016 97.90  0.36% एल्युमिनी 31डिसेंबर2015 97.20  0.78% एल्युमिनी 30नोव्हेंबर2015 95.75  0.74% एल्युमिनियम 31मार्च2016 101.50  -1.17% एल्युमिनियम 29फेब्रुवारी2016 98.65  -1.30% एल्युमिनियम 29जानेवारी2016 98.35  1.18% एल्युमिनियम 31डिसेंबर2015 97.20  0.83% एल्युमिनियम 30नोव्हेंबर2015 95.80  0.84% वेलची 15एप्रिल2016 828.90  -1.63% वेलची 15मार्च2016 805.00  0.88% वेलची 15फेब्रुवारी2016 781.00  1.56% वेलची 15जानेवारी2016 753.40  1.82% वेलची 15डिसेंबर2015 713.50  3.32% तांबे 29एप्रिल2016 315.35  2.62% तांबे 29फेब्रुवारी2016 310.70  2.56% तांबे 30नोव्हेंबर2015 302.70  2.06% तांबे मिनी 29एप्रिल2016 315.10  2.49% तांबे मिनी 29फेब्रुवारी2016 310.90  2.62% तांबे मिनी 30नोव्हेंबर2015 302.65  2.02% कापूस 29एप्रिल2016 16600.00  0.24% कापूस 31मार्च2016 16270.00  -0.37% कापूस 29फेब्रुवारी2016 16070.00  -0.31% कापूस 29जानेवारी2016 15870.00  -0.06% कापूस 31डिसेंबर2015 15740.00  0.06% कापूस 30नोव्हेंबर2015 15770.00  0.00% क्रूड पाम तेल 31मार्च2016 415.00  0.95% क्रूड पाम तेल 29फेब्रुवारी2016 408.00  1.47% क्रूड पाम तेल 29जानेवारी2016 399.10  1.19% क्रूड पाम तेल 31डिसेंबर2015 389.20  0.78% क्रूड पाम तेल 30नोव्हेंबर2015 374.90  -0.16% क्रूड ऑइल 19मे2016 3244.00  0.56% क्रूड ऑइल 19एप्रिल2016 3153.00  1.19% क्रूड ऑइल 18मार्च2016 3158.00  3.98% क्रूड ऑइल 19फेब्रुवारी2016 3081.00  1.88% क्रूड ऑइल 19जानेवारी2016 2985.00  1.67% क्रूड ऑइल 18डिसेंबर2015 2878.00  1.77% क्रूड ऑइल मिनी 19मे2016 3313.00  3.37% क्रूड ऑइल मिनी 19एप्रिल2016 3207.00  3.15% क्रूड ऑइल मिनी 18मार्च2016 3140.00  3.19% क्रूड ऑइल मिनी 19फेब्रुवारी2016 3084.00  1.98% क्रूड ऑइल मिनी 19जानेवारी2016 2982.00  1.57% क्रूड ऑइल मिनी 18डिसेंबर2015 2879.00  1.80% सोने 5ऑक्टोबर2016 26862.00  -1.70% सोने 5ऑगस्ट2016 25743.00  -0.07% सोने 3जून2016 26000.00  -1.73% सोने 5एप्रिल2016 25576.00  0.49% सोने 5फेब्रुवारी2016 25444.00  0.45% सोने 4डिसेंबर2015 25285.00  0.48% गोल्डग्लोबल 27जानेवारी2016 23210.00  -0.88% गोल्डग्लोबल 27जानेवारी2016 23210.00  -0.88% गोल्डग्लोबल 27जानेवारी2016 23210.00  -0.88% गोल्डग्लोबल 27जानेवारी2016 23210.00  -0.88% गोल्डग्लोबल 26नोव्हेंबर2015 22720.00  -0.66% गोल्डग्लोबल 26नोव्हेंबर2015 22720.00  -0.66% गोल्डग्लोबल 26नोव्हेंबर2015 22720.00  -0.66% गोल्डग्लोबल 26नोव्हेंबर2015 22720.00  -0.66% सोने गिनी 29फेब्रुवारी2016 20635.00  1.72% सोने गिनी 29जानेवारी2016 20375.00  0.10% सोने गिनी 31डिसेंबर2015 20275.00  0.15% सोने गिनी 30नोव्हेंबर2015 20140.00  0.18% सोने मिनी 5फेब्रुवारी2016 25460.00  0.45% सोने मिनी 5जानेवारी2016 25374.00  0.47% सोने मिनी 4डिसेंबर2015 25309.00  0.51% सुवर्ण पाकळी 29फेब्रुवारी2016 2563.00  0.12% सुवर्ण पाकळी 29जानेवारी2016 2544.00  0.04% सुवर्ण पाकळी 31डिसेंबर2015 2530.00  0.08% सुवर्ण पाकळी 30नोव्हेंबर2015 2503.00  -0.24% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 30नोव्हेंबर2015 2625.00  -1.65% कापूस 29एप्रिल2016 838.30  -0.77% कापूस 31मार्च2016 876.00  2.32% शिसे 31मार्च2016 107.75  -0.55% शिसे 29फेब्रुवारी2016 107.70  -0.55% शिसे 29जानेवारी2016 107.90  2.18% शिसे 31डिसेंबर2015 106.95  1.18% शिसे 30नोव्हेंबर2015 106.40  1.62% शिसे मिनी 31मार्च2016 110.00  -0.81% शिसे मिनी 29फेब्रुवारी2016 106.05  -3.59% शिसे मिनी 29जानेवारी2016 108.35  2.22% शिसे मिनी 31डिसेंबर2015 107.10  1.32% शिसे मिनी 30नोव्हेंबर2015 106.35  1.58% मेन्था ऑइल 29फेब्रुवारी2016 940.80  -1.11% मेन्था ऑइल 29जानेवारी2016 930.50  -1.17% मेन्था ऑइल 31डिसेंबर2015 917.70  -1.05% मेन्था ऑइल 30नोव्हेंबर2015 904.00  -1.16% नैसर्गिक वायू 25जानेवारी2016 159.80  -0.19% नैसर्गिक वायू 28डिसेंबर2015 155.30  -0.19% निकेल 31मार्च2016 586.50  0.93% निकेल 29फेब्रुवारी2016 603.00  3.89% निकेल 29जानेवारी2016 595.70  5.85% निकेल 31डिसेंबर2015 588.00  5.77% निकेल 30नोव्हेंबर2015 582.50  6.06% निकेल मिनी 31मार्च2016 590.00  2.40% निकेल मिनी 29फेब्रुवारी2016 603.70  5.49% निकेल मिनी 29जानेवारी2016 595.30  5.62% निकेल मिनी 31डिसेंबर2015 588.40  5.83% निकेल मिनी 30नोव्हेंबर2015 582.60  6.10% चांदी 5सप्टेंबर2016 36054.00  0.09% चांदी 5जुलै2016 35285.00  -0.45% चांदी 5मे2016 35013.00  1.72% चांदी 4मार्च2016 34450.00  0.68% चांदी 4डिसेंबर2015 33826.00  0.65% चांदी१००० 30नोव्हेंबर2015 34031.00  0.00% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2016 38038.00  0.89% चांदी मिनी 31ऑगस्ट2016 36000.00  0.61% चांदी मिनी 30जून2016 35105.00  -1.23% चांदी मिनी 29एप्रिल2016 35053.00  0.95% चांदी मिनी 29फेब्रुवारी2016 34520.00  0.80% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2015 33847.00  0.66% चांदी माइक्रो 30जून2016 35500.00  0.99% चांदी माइक्रो 29एप्रिल2016 34992.00  0.81% चांदी माइक्रो 29फेब्रुवारी2016 34500.00  0.72% चांदी माइक्रो 30नोव्हेंबर2015 33851.00  0.68% जस्त 31मार्च2016 108.50  1.97% जस्त 29फेब्रुवारी2016 106.10  3.56% जस्त 29जानेवारी2016 106.45  2.75% जस्त 31डिसेंबर2015 105.45  2.28% जस्त 30नोव्हेंबर2015 104.50  2.45% जस्त मिनी 31मार्च2016 105.40  -1.59% जस्त मिनी 29फेब्रुवारी2016 105.00  -0.47% जस्त मिनी 29जानेवारी2016 106.40  2.46% जस्त मिनी 31डिसेंबर2015 105.50  2.28% जस्त मिनी 30नोव्हेंबर2015 104.50  2.45%
*स्पॉट:   24 नोव्हेंबर 2015 18:49 | बदाम 1 किलो दिल्ली 736.25 एल्युमिनी 1 किलो मुंबई 95.10 एल्युमिनियम 1 किलो मुंबई 95.10 ब्रेण्ट क्रूड 1 बीबीएल मुंबई 2974.00 वेलची 1 किलो वंदनमेडू 763.20 चणा 100 किलो दिल्ली 5163.00 तांबे 1 किलो मुंबई 295.60 तांबे मिनी 1 किलो मुंबई 295.60 धणे 100 किलो कोटा 11250.00 कापूस 1 गासडी राजकोट 15610.00 क्रूड पाम तेल 10 किलो कांडला 373.30 क्रूड ऑइल 1 बीबीएल मुंबई 2770.00 क्रूड ऑइल मिनी 1 बीबीएल मुंबई 2770.00 सोने 10 ग्रॅम अहमदाबाद 25296.00 गोल्डग्लोबल 10 ग्रॅम अहमदाबाद 22643.00 सोने गिनी 8 ग्रॅम अहमदाबाद 20318.00 सुवर्ण पाकळी 1 ग्रॅम मुंबई 2551.00 सुवर्ण पाकळी दिल्ली 1 ग्रॅम दिल्ली 2542.00 गवार गम 100 किलो जोधपूर 6828.00 गवार बिया 100 किलो जोधपूर 3463.00 ताग 100 किलो कोलकाता 4949.00 कापूस बियांची पेंड 100 किलो राजकोट 1749.00 शिसे 1 किलो मुंबई 105.70 शिसे मिनी 1 किलो मुंबई 105.70 मका 100 किलो निजामाबाद 1560.00 मेन्था ऑइल 1 किलो चंदौसी 1038.70 नैसर्गिक वायू 1 एमएमबीटीयू हजिरा 146.60 निकेल 1 किलो मुंबई 559.10 निकेल मिनी 1 किलो मुंबई 559.10 रिफाइन्ड सोया तेल 10 किलो इंदौर 636.85 चांदी 1 किलो अहमदाबाद 33786.00 चांदी१००० 1 किलो दिल्ली 33738.00 चांदी माइक्रो 1 किलो अहमदाबाद 33786.00 सोयाबीन 100 किलो इंदौर 3762.50 साखर एम दिल्ली 100 किलो दिल्ली 2875.00 साखर एम कोल्हापुर 100 किलो कोल्हापूर 2675.00 साखर एस-३० कोल्हापूर 100 किलो कोल्हापूर 2570.00 कथील 1 किलो मुंबई 944.25 गहू 100 किलो दिल्ली 1690.00 जस्त 1 किलो मुंबई 102.80 जस्त मिनी 1 किलो मुंबई 102.80
 
नव्या घडामोडी
एमसीएक्स निर्देशांक 
     
फ्यूचर   पर्जन्य निर्देशांक   पुरस्कार
 
रेनडेक्समुंबई 1667.00
रेनडेक्सइंदौर 1155.12
रेनडेक्सजयपूर 328.60
अधिक  
     
प्रगतीदर्शक टप्पे
एमसीएक्सचे जागतिक स्थान
-
चांदीमध्ये ला क्रमांक
-
सोने, तांबे व नैसर्गिक वायूमध्ये रा क्रमांक
-
क्रूड ऑइलमध्ये रा क्रमांक
 
1 जानेवारी, 2011 आणि 30 जून, 2011 या कालावधीत एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्सवरील तपशील, बाजाराची आकडेवारी आणि फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या व्होल्युम सर्वे, सप्टेंबर, 2011
एमसीएक्सने जागतिक बाजारपेठेशी निगडित ९५ टक्क्यांहून अधिक भाव उपलब्ध करून भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज आणि एमएसएमईज यांना भाव अस्थिरतेविरोधात हेजिंग उपलब्ध करून दिले आहे.
 जागतिक सहयोगी
 स्थानिक सहयोगी
बॉम्बे मेटल एक्सचेंज
पल्सेस इम्पोर्टर्स असोसिएशन
सॉल्वंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
एमसीएक्सच्या सदस्यत्वासाठी
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   किंवा   तुम्हाला संपर्क साधण्यासाठी इथे क्लिक करा   किंवा  
© कॉपीराईट २०१०. | सर्वाधिकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)कडे सुरक्षित.| स्पष्टीकरण
१०२४ x ७६८ स्क्रीन रिझोल्यूशनमध्ये साइट अधिक चांगली दिसेल. आयई८ वापरणा-यांनी कॉम्पॅटीबिलिटी व्ह्यू निवडावा.
आरएसएस   
   
आमच्याशी संपर्क ठेवा