होम    आमच्या विषयी    कारकीर्द    संपर्क    प्रतिक्रिया    सामान्य प्रश्न     साइटमॅप     
पर्यायी भाषा:  English | ગુજરાતી | हिंदी
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL OPPORTUNITIES IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
फ्यूचर्स:   MCX | 20 ऑक्टोबर 2014 23:13 | एल्युमिनी 27फेब्रुवारी2015 122.45  0.08% एल्युमिनी 30जानेवारी2015 122.20  0.62% एल्युमिनी 31डिसेंबर2014 121.90  0.16% एल्युमिनी 28नोव्हेंबर2014 121.40  0.37% एल्युमिनी 31ऑक्टोबर2014 120.55  0.29% एल्युमिनियम 31डिसेंबर2014 122.05  0.29% एल्युमिनियम 28नोव्हेंबर2014 121.35  0.33% एल्युमिनियम 31ऑक्टोबर2014 120.45  0.21% वेलची 13मार्च2015 890.80  2.39% वेलची 13फेब्रुवारी2015 870.00  2.21% वेलची 15जानेवारी2015 854.80  1.81% वेलची 15डिसेंबर2014 844.90  1.71% वेलची 14नोव्हेंबर2014 846.80  2.79% तांबे 30एप्रिल2015 416.50  -0.87% तांबे 27फेब्रुवारी2015 413.20  -0.53% तांबे 28नोव्हेंबर2014 407.00  -0.55% तांबे मिनी 30एप्रिल2015 417.90  -0.02% तांबे मिनी 27फेब्रुवारी2015 412.85  -0.58% तांबे मिनी 28नोव्हेंबर2014 406.95  -0.56% कापूस 31डिसेंबर2014 15630.00  -1.70% कापूस 28नोव्हेंबर2014 15610.00  -1.82% कापूस 31ऑक्टोबर2014 16090.00  -0.98% क्रूड पाम तेल 27फेब्रुवारी2015 460.10  0.09% क्रूड पाम तेल 30जानेवारी2015 454.50  -0.59% क्रूड पाम तेल 31डिसेंबर2014 448.20  -0.71% क्रूड पाम तेल 28नोव्हेंबर2014 441.80  -1.01% क्रूड पाम तेल 31ऑक्टोबर2014 439.70  -1.10% क्रूड ऑइल 19मार्च2015 5080.00  -2.16% क्रूड ऑइल 19फेब्रुवारी2015 5149.00  -0.64% क्रूड ऑइल 16जानेवारी2015 5071.00  -1.11% क्रूड ऑइल 18डिसेंबर2014 5063.00  -0.65% क्रूड ऑइल 19नोव्हेंबर2014 5059.00  -0.51% क्रूड ऑइल 20ऑक्टोबर2014 5079.00  -0.31% सोने 3एप्रिल2015 29240.00  3.00% सोने 5फेब्रुवारी2015 27530.00  0.34% सोने 5डिसेंबर2014 27403.00  0.54% सोने गिनी 30जानेवारी2015 22051.00  0.37% सोने गिनी 31डिसेंबर2014 22064.00  0.15% सोने गिनी 28नोव्हेंबर2014 21972.00  0.19% सोने गिनी 31ऑक्टोबर2014 21810.00  0.17% सोने मिनी 5जानेवारी2015 27550.00  0.55% सोने मिनी 5डिसेंबर2014 27416.00  0.51% सोने मिनी 5नोव्हेंबर2014 27295.00  0.53% सुवर्ण पाकळी 30जानेवारी2015 2779.00  0.25% सुवर्ण पाकळी 31डिसेंबर2014 2763.00  0.14% सुवर्ण पाकळी 28नोव्हेंबर2014 2756.00  0.18% सुवर्ण पाकळी 31ऑक्टोबर2014 2726.00  0.22% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 31डिसेंबर2014 2799.00  0.00% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 28नोव्हेंबर2014 2762.00  0.77% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 31ऑक्टोबर2014 2810.00  0.32% कापूस 30एप्रिल2015 784.00  -2.37% कापूस 31मार्च2015 775.00  -2.52% शिसे 30जानेवारी2015 128.55  -2.83% शिसे 31डिसेंबर2014 126.15  1.77% शिसे 28नोव्हेंबर2014 124.15  -0.84% शिसे 31ऑक्टोबर2014 123.00  -0.97% शिसे मिनी 27फेब्रुवारी2015 126.65  -1.05% शिसे मिनी 31डिसेंबर2014 126.05  0.40% शिसे मिनी 28नोव्हेंबर2014 124.20  -0.88% शिसे मिनी 31ऑक्टोबर2014 122.95  -1.01% मेन्था ऑइल 30जानेवारी2015 705.80  -0.18% मेन्था ऑइल 31डिसेंबर2014 694.50  -0.07% मेन्था ऑइल 28नोव्हेंबर2014 685.00  0.16% मेन्था ऑइल 31ऑक्टोबर2014 676.00  0.22% नैसर्गिक वायू 26डिसेंबर2014 240.30  -2.20% नैसर्गिक वायू 24नोव्हेंबर2014 233.10  -2.22% नैसर्गिक वायू 28ऑक्टोबर2014 225.70  -2.25% निकेल 27फेब्रुवारी2015 993.40  0.61% निकेल 30जानेवारी2015 1064.00  3.96% निकेल 31डिसेंबर2014 953.80  -2.55% निकेल 28नोव्हेंबर2014 943.10  -2.57% निकेल 31ऑक्टोबर2014 934.30  -2.76% निकेल मिनी 27फेब्रुवारी2015 1051.00  1.55% निकेल मिनी 30जानेवारी2015 960.00  -1.55% निकेल मिनी 31डिसेंबर2014 950.10  -3.03% निकेल मिनी 28नोव्हेंबर2014 942.60  -2.68% निकेल मिनी 31ऑक्टोबर2014 934.40  -2.77% चांदी 4सप्टेंबर2015 41095.00  0.00% चांदी 5मे2015 39400.00  1.07% चांदी 5मार्च2015 39231.00  0.14% चांदी 5डिसेंबर2014 38520.00  0.32% चांदी१००० 30जानेवारी2015 42399.00  0.00% चांदी१००० 31डिसेंबर2014 38174.00  -2.11% चांदी१००० 28नोव्हेंबर2014 40290.00  1.49% चांदी१००० 31ऑक्टोबर2014 38700.00  0.04% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2015 40002.00  -3.39% चांदी मिनी 31ऑगस्ट2015 41000.00  -1.44% चांदी मिनी 30जून2015 40000.00  -1.27% चांदी मिनी 30एप्रिल2015 39900.00  -0.75% चांदी मिनी 27फेब्रुवारी2015 39285.00  0.30% चांदी मिनी 28नोव्हेंबर2014 38554.00  0.31% चांदी माइक्रो 30जून2015 40679.00  -0.22% चांदी माइक्रो 30एप्रिल2015 39950.00  -0.14% चांदी माइक्रो 27फेब्रुवारी2015 39299.00  0.32% चांदी माइक्रो 28नोव्हेंबर2014 38563.00  0.33% जस्त 30जानेवारी2015 144.05  0.80% जस्त 31डिसेंबर2014 136.50  -1.41% जस्त 28नोव्हेंबर2014 135.75  -2.09% जस्त 31ऑक्टोबर2014 135.15  -2.10% जस्त मिनी 27फेब्रुवारी2015 138.90  -1.31% जस्त मिनी 30जानेवारी2015 137.00  -1.58% जस्त मिनी 31डिसेंबर2014 136.90  -1.76% जस्त मिनी 28नोव्हेंबर2014 135.85  -2.02% जस्त मिनी 31ऑक्टोबर2014 135.20  -2.06%
*स्पॉट:   20 ऑक्टोबर 2014 18:0 | बदाम 1 किलो दिल्ली 663.50 एल्युमिनी 1 किलो मुंबई 119.75 एल्युमिनियम 1 किलो मुंबई 119.75 ब्रेण्ट क्रूड 1 बीबीएल मुंबई 5309.00 वेलची 1 किलो वंदनमेडू 845.00 चणा 100 किलो दिल्ली 2913.00 तांबे 1 किलो मुंबई 408.00 तांबे मिनी 1 किलो मुंबई 408.00 धणे 100 किलो कोटा 10938.00 कापूस 1 गासडी राजकोट 16010.00 क्रूड पाम तेल 10 किलो कांडला 441.30 क्रूड ऑइल 1 बीबीएल मुंबई 5099.00 सोने 10 ग्रॅम अहमदाबाद 27246.00 सोने गिनी 8 ग्रॅम अहमदाबाद 21885.00 सुवर्ण पाकळी 1 ग्रॅम मुंबई 2735.00 सुवर्ण पाकळी दिल्ली 1 ग्रॅम दिल्ली 2732.00 गवार गम 100 किलो जोधपूर 15326.00 गवार बिया 100 किलो जोधपूर 5409.00 ताग 100 किलो कोलकाता 2925.00 कापूस बियांची पेंड 100 किलो राजकोट 1436.50 शिसे 1 किलो मुंबई 123.30 शिसे मिनी 1 किलो मुंबई 123.30 मका 100 किलो निजामाबाद 1155.50 मेन्था ऑइल 1 किलो चंदौसी 759.00 नैसर्गिक वायू 1 एमएमबीटीयू हजिरा 232.00 निकेल 1 किलो मुंबई 938.50 निकेल मिनी 1 किलो मुंबई 938.50 रिफाइन्ड सोया तेल 10 किलो इंदौर 628.45 चांदी 1 किलो अहमदाबाद 37728.00 चांदी१००० 1 किलो दिल्ली 38519.00 चांदी माइक्रो 1 किलो अहमदाबाद 37728.00 सोयाबीन 100 किलो इंदौर 2985.00 साखर एस-३० 100 किलो कोल्हापूर 2842.00 साखर एम दिल्ली 100 किलो दिल्ली 3163.00 साखर एम कोल्हापुर 100 किलो कोल्हापूर 2988.00 कथील 1 किलो मुंबई 1188.75 गहू 100 किलो दिल्ली 1620.00 जस्त 1 किलो मुंबई 136.20 जस्त मिनी 1 किलो मुंबई 136.20
 
नव्या घडामोडी
एमसीएक्स निर्देशांक 
     
फ्यूचर   स्पॉट   पुरस्कार
 
एमसीएक्सकॉमडेक्स 3597.32 (0.00%)
एमसीएक्समेटल 4476.33 (0.00%)
एमसीएक्सएनर्जी 3550.72 (0.00%)
एमसीएक्सएग्री 2731.11 (0.00%)
अधिक  
  *स्पॉट भाव स्पष्टीकरण    
प्रगतीदर्शक टप्पे
एमसीएक्सचे जागतिक स्थान
-
चांदीमध्ये ला क्रमांक
-
सोने, तांबे व नैसर्गिक वायूमध्ये रा क्रमांक
-
क्रूड ऑइलमध्ये रा क्रमांक
 
1 जानेवारी, 2011 आणि 30 जून, 2011 या कालावधीत एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्सवरील तपशील, बाजाराची आकडेवारी आणि फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या व्होल्युम सर्वे, सप्टेंबर, 2011
एमसीएक्सने जागतिक बाजारपेठेशी निगडित ९५ टक्क्यांहून अधिक भाव उपलब्ध करून भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज आणि एमएसएमईज यांना भाव अस्थिरतेविरोधात हेजिंग उपलब्ध करून दिले आहे.
 जागतिक सहयोगी
 स्थानिक सहयोगी
बॉम्बे मेटल एक्सचेंज
पल्सेस इम्पोर्टर्स असोसिएशन
सॉल्वंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
एमसीएक्सच्या सदस्यत्वासाठी      
membershipsalesteam@mcxindia.com     ६७३१ ९२८६ / ६७३१ ९२६८
किंवा 
तुम्हाला संपर्क साधण्यासाठी इथे क्लिक करा   किंवा  
 
     
नवीन कमोडिटी फ्यूचर्स भावाकरिता
 “MCX <space> <Commodity Name>“ लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
उदा.: “MCX GOLD” लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
© कॉपीराईट २०१०. | सर्वाधिकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)कडे सुरक्षित.| स्पष्टीकरण
१०२४ x ७६८ स्क्रीन रिझोल्यूशनमध्ये साइट अधिक चांगली दिसेल. आयई८ वापरणा-यांनी कॉम्पॅटीबिलिटी व्ह्यू निवडावा.
आरएसएस   
   
आमच्याशी संपर्क ठेवा