होम    आमच्या विषयी    कारकीर्द    संपर्क    प्रतिक्रिया    सामान्य प्रश्न     साइटमॅप     
पर्यायी भाषा:  English | ગુજરાતી | हिंदी
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL OPPORTUNITIES IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
फ्यूचर्स:   MCX | 28 नोव्हेंबर 2014 19:34 | एल्युमिनी 31मार्च2015 125.05  -2.53% एल्युमिनी 27फेब्रुवारी2015 127.90  -0.16% एल्युमिनी 30जानेवारी2015 126.65  -0.51% एल्युमिनी 31डिसेंबर2014 126.40  -0.67% एल्युमिनी 28नोव्हेंबर2014 128.40  -0.04% एल्युमिनियम 31मार्च2015 122.95  -3.68% एल्युमिनियम 30जानेवारी2015 126.55  -1.02% एल्युमिनियम 31डिसेंबर2014 126.35  -0.71% एल्युमिनियम 28नोव्हेंबर2014 128.35  -0.08% वेलची 15एप्रिल2015 920.10  -1.57% वेलची 13मार्च2015 893.10  -1.86% वेलची 13फेब्रुवारी2015 870.00  -1.44% वेलची 15जानेवारी2015 839.40  -1.14% वेलची 15डिसेंबर2014 775.60  -1.75% तांबे 30एप्रिल2015 405.70  -1.99% तांबे 27फेब्रुवारी2015 400.75  -2.09% तांबे 28नोव्हेंबर2014 392.15  -2.85% तांबे मिनी 30एप्रिल2015 406.00  -1.90% तांबे मिनी 27फेब्रुवारी2015 400.75  -2.09% तांबे मिनी 28नोव्हेंबर2014 392.10  -2.85% कापूस 30एप्रिल2015 16200.00  -0.61% कापूस 31मार्च2015 16100.00  -0.25% कापूस 27फेब्रुवारी2015 15970.00  -0.06% कापूस 30जानेवारी2015 15880.00  0.00% कापूस 31डिसेंबर2014 15800.00  0.00% कापूस 28नोव्हेंबर2014 15540.00  -3.00% क्रूड पाम तेल 31मार्च2015 470.10  -1.92% क्रूड पाम तेल 27फेब्रुवारी2015 459.20  -1.92% क्रूड पाम तेल 30जानेवारी2015 453.00  -0.53% क्रूड पाम तेल 31डिसेंबर2014 444.90  -0.25% क्रूड पाम तेल 28नोव्हेंबर2014 439.70  -0.05% क्रूड ऑइल 18मे2015 4541.00  -0.81% क्रूड ऑइल 20एप्रिल2015 4481.00  -0.20% क्रूड ऑइल 19मार्च2015 4418.00  0.57% क्रूड ऑइल 19फेब्रुवारी2015 4390.00  0.64% क्रूड ऑइल 16जानेवारी2015 4367.00  0.92% क्रूड ऑइल 18डिसेंबर2014 4334.00  1.00% सोने 5ऑगस्ट2015 27318.00  2.99% सोने 5जून2015 26140.00  0.22% सोने 3एप्रिल2015 26736.00  -0.78% सोने 5फेब्रुवारी2015 26431.00  -0.76% सोने 5डिसेंबर2014 26020.00  -0.86% सोने गिनी 27फेब्रुवारी2015 21415.00  -0.74% सोने गिनी 30जानेवारी2015 21225.00  -0.59% सोने गिनी 31डिसेंबर2014 20960.00  -0.85% सोने गिनी 28नोव्हेंबर2014 20735.00  -0.58% सोने मिनी 5फेब्रुवारी2015 26428.00  -0.77% सोने मिनी 5जानेवारी2015 26270.00  -0.70% सोने मिनी 5डिसेंबर2014 26086.00  -0.58% सुवर्ण पाकळी 27फेब्रुवारी2015 2665.00  -0.63% सुवर्ण पाकळी 30जानेवारी2015 2633.00  -0.90% सुवर्ण पाकळी 31डिसेंबर2014 2608.00  -1.02% सुवर्ण पाकळी 28नोव्हेंबर2014 2551.00  -1.43% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 31डिसेंबर2014 2660.00  -0.64% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 28नोव्हेंबर2014 2650.00  0.00% कापूस 30एप्रिल2015 790.00  0.32% कापूस 31मार्च2015 795.00  0.00% शिसे 31मार्च2015 132.30  3.97% शिसे 27फेब्रुवारी2015 124.05  -3.09% शिसे 30जानेवारी2015 127.30  -1.28% शिसे 31डिसेंबर2014 126.35  -0.98% शिसे 28नोव्हेंबर2014 125.55  -1.10% शिसे मिनी 31मार्च2015 127.05  -2.27% शिसे मिनी 27फेब्रुवारी2015 130.00  1.56% शिसे मिनी 30जानेवारी2015 127.40  -0.89% शिसे मिनी 31डिसेंबर2014 126.40  -0.98% शिसे मिनी 28नोव्हेंबर2014 125.55  -1.06% मेन्था ऑइल 27फेब्रुवारी2015 717.00  -0.08% मेन्था ऑइल 30जानेवारी2015 706.50  0.13% मेन्था ऑइल 31डिसेंबर2014 695.50  0.26% मेन्था ऑइल 28नोव्हेंबर2014 686.20  0.56% नैसर्गिक वायू 24फेब्रुवारी2015 266.10  1.88% नैसर्गिक वायू 27जानेवारी2015 266.30  1.41% नैसर्गिक वायू 26डिसेंबर2014 265.10  1.61% निकेल 27फेब्रुवारी2015 1021.10  3.72% निकेल 30जानेवारी2015 1016.30  -0.74% निकेल 31डिसेंबर2014 1009.60  -0.74% निकेल 28नोव्हेंबर2014 998.00  -1.32% निकेल मिनी 31मार्च2015 1049.90  1.69% निकेल मिनी 27फेब्रुवारी2015 1016.60  -1.37% निकेल मिनी 30जानेवारी2015 1016.00  -0.73% निकेल मिनी 31डिसेंबर2014 1009.50  -0.73% निकेल मिनी 28नोव्हेंबर2014 998.80  -1.24% चांदी 4सप्टेंबर2015 38024.00  -2.00% चांदी 3जुलै2015 35931.00  -1.96% चांदी 5मे2015 36751.00  -2.39% चांदी 5मार्च2015 36161.00  -1.51% चांदी 5डिसेंबर2014 35335.00  -1.54% चांदी१००० 30जानेवारी2015 36100.00  0.24% चांदी१००० 31डिसेंबर2014 37014.00  1.00% चांदी१००० 28नोव्हेंबर2014 39611.00  -0.92% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2015 39187.00  4.00% चांदी मिनी 31ऑगस्ट2015 37401.00  -4.10% चांदी मिनी 30जून2015 37851.00  -1.13% चांदी मिनी 30एप्रिल2015 36900.00  -1.41% चांदी मिनी 27फेब्रुवारी2015 36195.00  -1.52% चांदी मिनी 28नोव्हेंबर2014 35339.00  -1.47% चांदी माइक्रो 30जून2015 37551.00  -1.81% चांदी माइक्रो 30एप्रिल2015 36899.00  -1.42% चांदी माइक्रो 27फेब्रुवारी2015 36194.00  -1.53% चांदी माइक्रो 28नोव्हेंबर2014 35330.00  -1.53% जस्त 31मार्च2015 137.65  -3.88% जस्त 27फेब्रुवारी2015 143.20  3.99% जस्त 30जानेवारी2015 138.70  -1.56% जस्त 31डिसेंबर2014 138.10  -1.25% जस्त 28नोव्हेंबर2014 137.90  -1.25% जस्त मिनी 31मार्च2015 138.05  -1.71% जस्त मिनी 27फेब्रुवारी2015 139.65  -0.89% जस्त मिनी 30जानेवारी2015 138.60  -1.21% जस्त मिनी 31डिसेंबर2014 138.05  -1.29% जस्त मिनी 28नोव्हेंबर2014 137.95  -1.22%
*स्पॉट:   28 नोव्हेंबर 2014 17:49 | बदाम 1 किलो दिल्ली 647.50 एल्युमिनी 1 किलो मुंबई 128.20 एल्युमिनियम 1 किलो मुंबई 128.20 ब्रेण्ट क्रूड 1 बीबीएल मुंबई 4490.00 वेलची 1 किलो वंदनमेडू 823.10 चणा 100 किलो दिल्ली 3083.00 तांबे 1 किलो मुंबई 403.70 तांबे मिनी 1 किलो मुंबई 403.70 धणे 100 किलो कोटा 11625.00 कापूस 1 गासडी राजकोट 15770.00 क्रूड पाम तेल 10 किलो कांडला 437.00 क्रूड ऑइल 1 बीबीएल मुंबई 4559.00 सोने 10 ग्रॅम अहमदाबाद 26140.00 सोने गिनी 8 ग्रॅम अहमदाबाद 20996.00 सुवर्ण पाकळी 1 ग्रॅम मुंबई 2627.00 सुवर्ण पाकळी दिल्ली 1 ग्रॅम दिल्ली 2625.00 गवार गम 100 किलो जोधपूर 12678.00 गवार बिया 100 किलो जोधपूर 4550.00 ताग 100 किलो कोलकाता 3194.50 कापूस बियांची पेंड 100 किलो राजकोट 1394.00 शिसे 1 किलो मुंबई 126.55 शिसे मिनी 1 किलो मुंबई 126.55 मका 100 किलो निजामाबाद 1190.00 मेन्था ऑइल 1 किलो चंदौसी 781.10 नैसर्गिक वायू 1 एमएमबीटीयू हजिरा 269.40 निकेल 1 किलो मुंबई 1005.60 निकेल मिनी 1 किलो मुंबई 1005.60 रिफाइन्ड सोया तेल 10 किलो इंदौर 602.70 चांदी 1 किलो अहमदाबाद 35678.00 चांदी१००० 1 किलो दिल्ली 36043.00 चांदी माइक्रो 1 किलो अहमदाबाद 35678.00 सोयाबीन 100 किलो इंदौर 3260.00 साखर एम दिल्ली 100 किलो दिल्ली 3030.00 साखर एम कोल्हापुर 100 किलो कोल्हापूर 2767.00 कथील 1 किलो मुंबई 1259.75 गहू 100 किलो दिल्ली 1630.00 जस्त 1 किलो मुंबई 138.70 जस्त मिनी 1 किलो मुंबई 138.70
 
नव्या घडामोडी
एमसीएक्स निर्देशांक 
     
फ्यूचर   स्पॉट   पुरस्कार
 
एमसीएक्सकॉमडेक्स 3468.64 (0.01%)
एमसीएक्समेटल 4378.64 (0.78%)
एमसीएक्सएनर्जी 3309.31 (1.24%)
एमसीएक्सएग्री 2737.37 (0.00%)
अधिक  
  *स्पॉट भाव स्पष्टीकरण    
प्रगतीदर्शक टप्पे
एमसीएक्सचे जागतिक स्थान
-
चांदीमध्ये ला क्रमांक
-
सोने, तांबे व नैसर्गिक वायूमध्ये रा क्रमांक
-
क्रूड ऑइलमध्ये रा क्रमांक
 
1 जानेवारी, 2011 आणि 30 जून, 2011 या कालावधीत एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्सवरील तपशील, बाजाराची आकडेवारी आणि फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या व्होल्युम सर्वे, सप्टेंबर, 2011
एमसीएक्सने जागतिक बाजारपेठेशी निगडित ९५ टक्क्यांहून अधिक भाव उपलब्ध करून भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज आणि एमएसएमईज यांना भाव अस्थिरतेविरोधात हेजिंग उपलब्ध करून दिले आहे.
 जागतिक सहयोगी
 स्थानिक सहयोगी
बॉम्बे मेटल एक्सचेंज
पल्सेस इम्पोर्टर्स असोसिएशन
सॉल्वंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
एमसीएक्सच्या सदस्यत्वासाठी      
membershipsalesteam@mcxindia.com     ६७३१ ९२८६ / ६७३१ ९२६८
किंवा 
तुम्हाला संपर्क साधण्यासाठी इथे क्लिक करा   किंवा  
 
     
नवीन कमोडिटी फ्यूचर्स भावाकरिता
 “MCX <space> <Commodity Name>“ लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
उदा.: “MCX GOLD” लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
© कॉपीराईट २०१०. | सर्वाधिकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)कडे सुरक्षित.| स्पष्टीकरण
१०२४ x ७६८ स्क्रीन रिझोल्यूशनमध्ये साइट अधिक चांगली दिसेल. आयई८ वापरणा-यांनी कॉम्पॅटीबिलिटी व्ह्यू निवडावा.
आरएसएस   
   
आमच्याशी संपर्क ठेवा