होम    आमच्या विषयी    कारकीर्द    संपर्क    प्रतिक्रिया    सामान्य प्रश्न     साइटमॅप     
पर्यायी भाषा:  English | ગુજરાતી | हिंदी
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL OPPORTUNITIES IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
फ्यूचर्स:   MCX | 24 नोव्हेंबर 2014 23:55 | एल्युमिनी 31मार्च2015 127.30  0.63% एल्युमिनी 27फेब्रुवारी2015 127.10  1.27% एल्युमिनी 30जानेवारी2015 127.25  -0.27% एल्युमिनी 31डिसेंबर2014 127.30  0.24% एल्युमिनी 28नोव्हेंबर2014 127.90  0.59% एल्युमिनियम 30जानेवारी2015 127.20  -0.31% एल्युमिनियम 31डिसेंबर2014 127.20  0.16% एल्युमिनियम 28नोव्हेंबर2014 127.90  0.59% वेलची 15एप्रिल2015 935.00  0.53% वेलची 13मार्च2015 920.00  -0.11% वेलची 13फेब्रुवारी2015 916.30  1.69% वेलची 15जानेवारी2015 884.10  -0.85% वेलची 15डिसेंबर2014 852.20  -1.10% तांबे 30एप्रिल2015 422.00  -0.41% तांबे 27फेब्रुवारी2015 417.35  -0.44% तांबे 28नोव्हेंबर2014 410.45  -0.58% तांबे मिनी 30एप्रिल2015 422.80  -0.58% तांबे मिनी 27फेब्रुवारी2015 417.40  -0.43% तांबे मिनी 28नोव्हेंबर2014 410.50  -0.57% कापूस 30एप्रिल2015 16230.00  -1.16% कापूस 31मार्च2015 16150.00  -0.98% कापूस 27फेब्रुवारी2015 16010.00  -0.87% कापूस 30जानेवारी2015 15920.00  -0.87% कापूस 31डिसेंबर2014 15850.00  -0.81% कापूस 28नोव्हेंबर2014 16080.00  -0.43% क्रूड पाम तेल 31मार्च2015 477.30  -0.58% क्रूड पाम तेल 27फेब्रुवारी2015 473.20  -0.55% क्रूड पाम तेल 30जानेवारी2015 468.70  -0.38% क्रूड पाम तेल 31डिसेंबर2014 460.50  -0.28% क्रूड पाम तेल 28नोव्हेंबर2014 446.70  -0.95% क्रूड ऑइल 18मे2015 4880.00  0.66% क्रूड ऑइल 20एप्रिल2015 4848.00  -0.29% क्रूड ऑइल 19मार्च2015 4838.00  0.14% क्रूड ऑइल 19फेब्रुवारी2015 4842.00  1.68% क्रूड ऑइल 16जानेवारी2015 4784.00  1.21% क्रूड ऑइल 18डिसेंबर2014 4750.00  1.13% सोने 5जून2015 27284.00  0.06% सोने 3एप्रिल2015 27030.00  0.24% सोने 5फेब्रुवारी2015 26876.00  0.39% सोने 5डिसेंबर2014 26471.00  0.30% सोने गिनी 27फेब्रुवारी2015 21588.00  -0.04% सोने गिनी 30जानेवारी2015 21508.00  0.03% सोने गिनी 31डिसेंबर2014 21250.00  -0.13% सोने गिनी 28नोव्हेंबर2014 20987.00  -0.40% सोने मिनी 5फेब्रुवारी2015 26883.00  0.32% सोने मिनी 5जानेवारी2015 26702.00  0.31% सोने मिनी 5डिसेंबर2014 26465.00  0.28% सुवर्ण पाकळी 27फेब्रुवारी2015 2694.00  0.11% सुवर्ण पाकळी 30जानेवारी2015 2676.00  -0.15% सुवर्ण पाकळी 31डिसेंबर2014 2648.00  -0.15% सुवर्ण पाकळी 28नोव्हेंबर2014 2611.00  -0.38% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 31डिसेंबर2014 2709.00  0.97% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 28नोव्हेंबर2014 2700.00  0.30% कापूस 30एप्रिल2015 798.00  -0.24% कापूस 31मार्च2015 795.00  0.00% शिसे 31मार्च2015 132.30  3.97% शिसे 27फेब्रुवारी2015 124.05  -3.09% शिसे 30जानेवारी2015 129.00  0.70% शिसे 31डिसेंबर2014 128.00  0.75% शिसे 28नोव्हेंबर2014 127.10  0.79% शिसे मिनी 31मार्च2015 130.00  3.01% शिसे मिनी 27फेब्रुवारी2015 130.00  1.56% शिसे मिनी 30जानेवारी2015 128.65  0.43% शिसे मिनी 31डिसेंबर2014 127.90  0.63% शिसे मिनी 28नोव्हेंबर2014 126.95  0.63% मेन्था ऑइल 27फेब्रुवारी2015 717.50  -1.08% मेन्था ऑइल 30जानेवारी2015 705.00  -1.01% मेन्था ऑइल 31डिसेंबर2014 692.60  -1.10% मेन्था ऑइल 28नोव्हेंबर2014 679.10  -1.39% नैसर्गिक वायू 27जानेवारी2015 267.90  -3.46% नैसर्गिक वायू 26डिसेंबर2014 267.50  -3.60% निकेल 27फेब्रुवारी2015 1021.10  3.72% निकेल 30जानेवारी2015 1035.50  0.58% निकेल 31डिसेंबर2014 1028.30  0.92% निकेल 28नोव्हेंबर2014 1022.70  1.02% निकेल मिनी 31मार्च2015 1054.90  1.72% निकेल मिनी 27फेब्रुवारी2015 1044.80  1.98% निकेल मिनी 30जानेवारी2015 1036.20  0.79% निकेल मिनी 31डिसेंबर2014 1029.50  1.02% निकेल मिनी 28नोव्हेंबर2014 1023.00  1.01% चांदी 4सप्टेंबर2015 38024.00  -2.00% चांदी 3जुलै2015 35931.00  -1.96% चांदी 5मे2015 37700.00  -0.05% चांदी 5मार्च2015 37196.00  0.43% चांदी 5डिसेंबर2014 36221.00  0.39% चांदी१००० 30जानेवारी2015 36100.00  0.24% चांदी१००० 31डिसेंबर2014 37014.00  1.00% चांदी१००० 28नोव्हेंबर2014 38288.00  1.06% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2015 39187.00  4.00% चांदी मिनी 31ऑगस्ट2015 37401.00  -4.10% चांदी मिनी 30जून2015 38565.00  1.22% चांदी मिनी 30एप्रिल2015 37856.00  0.42% चांदी मिनी 27फेब्रुवारी2015 37216.00  0.42% चांदी मिनी 28नोव्हेंबर2014 36230.00  0.40% चांदी माइक्रो 30जून2015 38660.00  0.26% चांदी माइक्रो 30एप्रिल2015 37910.00  0.61% चांदी माइक्रो 27फेब्रुवारी2015 37220.00  0.40% चांदी माइक्रो 28नोव्हेंबर2014 36240.00  0.42% जस्त 31मार्च2015 143.20  3.99% जस्त 27फेब्रुवारी2015 143.20  3.99% जस्त 30जानेवारी2015 142.40  0.07% जस्त 31डिसेंबर2014 141.85  0.11% जस्त 28नोव्हेंबर2014 141.25  0.11% जस्त मिनी 31मार्च2015 142.50  1.79% जस्त मिनी 27फेब्रुवारी2015 142.85  0.14% जस्त मिनी 30जानेवारी2015 142.10  -0.11% जस्त मिनी 31डिसेंबर2014 141.90  0.14% जस्त मिनी 28नोव्हेंबर2014 141.25  0.11%
*स्पॉट:   24 नोव्हेंबर 2014 18:52 | बदाम 1 किलो दिल्ली 639.00 एल्युमिनी 1 किलो मुंबई 127.25 एल्युमिनियम 1 किलो मुंबई 127.25 ब्रेण्ट क्रूड 1 बीबीएल मुंबई 4970.00 वेलची 1 किलो वंदनमेडू 835.00 चणा 100 किलो दिल्ली 3088.00 तांबे 1 किलो मुंबई 413.35 तांबे मिनी 1 किलो मुंबई 413.35 धणे 100 किलो कोटा 11875.00 कापूस 1 गासडी राजकोट 15950.00 क्रूड पाम तेल 10 किलो कांडला 442.40 क्रूड ऑइल 1 बीबीएल मुंबई 4732.00 सोने 10 ग्रॅम अहमदाबाद 26379.00 सोने गिनी 8 ग्रॅम अहमदाबाद 21188.00 सुवर्ण पाकळी 1 ग्रॅम मुंबई 2653.00 सुवर्ण पाकळी दिल्ली 1 ग्रॅम दिल्ली 2651.00 गवार गम 100 किलो जोधपूर 14038.00 गवार बिया 100 किलो जोधपूर 5073.00 ताग 100 किलो कोलकाता 3162.50 कापूस बियांची पेंड 100 किलो राजकोट 1403.00 शिसे 1 किलो मुंबई 126.35 शिसे मिनी 1 किलो मुंबई 126.35 मका 100 किलो निजामाबाद 1190.00 मेन्था ऑइल 1 किलो चंदौसी 778.50 नैसर्गिक वायू 1 एमएमबीटीयू हजिरा 263.90 निकेल 1 किलो मुंबई 1021.40 निकेल मिनी 1 किलो मुंबई 1021.40 रिफाइन्ड सोया तेल 10 किलो इंदौर 610.05 चांदी 1 किलो अहमदाबाद 36169.00 चांदी१००० 1 किलो दिल्ली 36414.00 चांदी माइक्रो 1 किलो अहमदाबाद 36169.00 सोयाबीन 100 किलो इंदौर 3260.00 साखर एम दिल्ली 100 किलो दिल्ली 3063.00 साखर एम कोल्हापुर 100 किलो कोल्हापूर 2783.00 कथील 1 किलो मुंबई 1265.00 गहू 100 किलो दिल्ली 1632.50 जस्त 1 किलो मुंबई 142.00 जस्त मिनी 1 किलो मुंबई 142.00
 
नव्या घडामोडी
एमसीएक्स निर्देशांक 
     
फ्यूचर   स्पॉट   पुरस्कार
 
एमसीएक्सकॉमडेक्स 3521.87 (0.00%)
एमसीएक्समेटल 4403.66 (0.00%)
एमसीएक्सएनर्जी 3414.07 (0.00%)
एमसीएक्सएग्री 2755.75 (0.00%)
अधिक  
  *स्पॉट भाव स्पष्टीकरण    
प्रगतीदर्शक टप्पे
एमसीएक्सचे जागतिक स्थान
-
चांदीमध्ये ला क्रमांक
-
सोने, तांबे व नैसर्गिक वायूमध्ये रा क्रमांक
-
क्रूड ऑइलमध्ये रा क्रमांक
 
1 जानेवारी, 2011 आणि 30 जून, 2011 या कालावधीत एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्सवरील तपशील, बाजाराची आकडेवारी आणि फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या व्होल्युम सर्वे, सप्टेंबर, 2011
एमसीएक्सने जागतिक बाजारपेठेशी निगडित ९५ टक्क्यांहून अधिक भाव उपलब्ध करून भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज आणि एमएसएमईज यांना भाव अस्थिरतेविरोधात हेजिंग उपलब्ध करून दिले आहे.
 जागतिक सहयोगी
 स्थानिक सहयोगी
बॉम्बे मेटल एक्सचेंज
पल्सेस इम्पोर्टर्स असोसिएशन
सॉल्वंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
एमसीएक्सच्या सदस्यत्वासाठी      
membershipsalesteam@mcxindia.com     ६७३१ ९२८६ / ६७३१ ९२६८
किंवा 
तुम्हाला संपर्क साधण्यासाठी इथे क्लिक करा   किंवा  
 
     
नवीन कमोडिटी फ्यूचर्स भावाकरिता
 “MCX <space> <Commodity Name>“ लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
उदा.: “MCX GOLD” लिहून ५८८८८ वर एसएमएस करा.
© कॉपीराईट २०१०. | सर्वाधिकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)कडे सुरक्षित.| स्पष्टीकरण
१०२४ x ७६८ स्क्रीन रिझोल्यूशनमध्ये साइट अधिक चांगली दिसेल. आयई८ वापरणा-यांनी कॉम्पॅटीबिलिटी व्ह्यू निवडावा.
आरएसएस   
   
आमच्याशी संपर्क ठेवा