होम    आमच्या विषयी    कारकीर्द    संपर्क    प्रतिक्रिया    सामान्य प्रश्न     साइटमॅप     
पर्यायी भाषा:  English | ગુજરાતી | हिंदी
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL OPPORTUNITIES IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
फ्यूचर्स:   MCX | 29 मे 2015 23:29 | एल्युमिनी 30सप्टेंबर2015 114.20  -0.74% एल्युमिनी 31ऑगस्ट2015 113.10  -0.79% एल्युमिनी 31जुलै2015 111.85  -1.76% एल्युमिनी 30जून2015 110.15  -2.09% एल्युमिनियम 31जुलै2015 111.45  -1.89% एल्युमिनियम 30जून2015 110.20  -2.04% वेलची 15ऑक्टोबर2015 775.00  -0.68% वेलची 15सप्टेंबर2015 778.60  -0.69% वेलची 14ऑगस्ट2015 789.90  0.14% वेलची 15जुलै2015 802.50  0.17% वेलची 15जून2015 835.20  0.78% तांबे 30नोव्हेंबर2015 400.00  -1.05% तांबे 31ऑगस्ट2015 391.90  -1.32% तांबे 30जून2015 386.30  -1.57% तांबे मिनी 30नोव्हेंबर2015 398.05  -1.36% तांबे मिनी 31ऑगस्ट2015 391.70  -1.43% तांबे मिनी 30जून2015 386.40  -1.53% कापूस 31डिसेंबर2015 16710.00  -0.36% कापूस 30नोव्हेंबर2015 16800.00  0.84% कापूस 30ऑक्टोबर2015 17210.00  0.12% कापूस 31जुलै2015 16540.00  1.41% कापूस 30जून2015 16390.00  1.24% क्रूड पाम तेल 30सप्टेंबर2015 457.00  2.93% क्रूड पाम तेल 31ऑगस्ट2015 463.50  3.21% क्रूड पाम तेल 31जुलै2015 464.00  2.75% क्रूड पाम तेल 30जून2015 463.60  3.05% क्रूड ऑइल 19नोव्हेंबर2015 4040.00  3.91% क्रूड ऑइल 19ऑक्टोबर2015 3903.00  0.96% क्रूड ऑइल 21सप्टेंबर2015 3966.00  4.15% क्रूड ऑइल 19ऑगस्ट2015 3943.00  5.06% क्रूड ऑइल 20जुलै2015 3914.00  5.30% क्रूड ऑइल 19जून2015 3872.00  5.56% क्रूड ऑइल मिनी 19नोव्हेंबर2015 4053.00  2.58% क्रूड ऑइल मिनी 19ऑक्टोबर2015 4015.00  4.07% क्रूड ऑइल मिनी 21सप्टेंबर2015 3967.00  4.20% क्रूड ऑइल मिनी 19ऑगस्ट2015 3944.00  5.03% क्रूड ऑइल मिनी 20जुलै2015 3912.00  5.22% क्रूड ऑइल मिनी 19जून2015 3872.00  5.56% सोने 5फेब्रुवारी2016 26430.00  -2.71% सोने 4डिसेंबर2015 27350.00  -0.70% सोने 5ऑक्टोबर2015 27348.00  0.37% सोने 5ऑगस्ट2015 27126.00  0.05% सोने 5जून2015 26845.00  -0.06% सोने गिनी 31ऑगस्ट2015 21790.00  -0.28% सोने गिनी 31जुलै2015 21713.00  0.07% सोने गिनी 30जून2015 21610.00  0.18% सोने मिनी 5ऑगस्ट2015 27133.00  -0.04% सोने मिनी 3जुलै2015 27031.00  0.02% सोने मिनी 5जून2015 26847.00  -0.19% सुवर्ण पाकळी 31ऑगस्ट2015 2730.00  -0.04% सुवर्ण पाकळी 31जुलै2015 2717.00  -0.26% सुवर्ण पाकळी 30जून2015 2701.00  -0.04% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 31जुलै2015 2756.00  -1.57% सुवर्ण पाकळी दिल्ली 30जून2015 2751.00  -1.36% कापूस 29एप्रिल2016 906.00  -0.26% कापूस 31मार्च2016 902.00  -0.20% शिसे 31ऑगस्ट2015 127.50  1.15% शिसे 31जुलै2015 125.30  -1.76% शिसे 30जून2015 124.60  -1.97% शिसे मिनी 30सप्टेंबर2015 135.55  3.67% शिसे मिनी 31ऑगस्ट2015 127.50  0.79% शिसे मिनी 31जुलै2015 125.20  -2.07% शिसे मिनी 30जून2015 124.50  -2.05% मेन्था ऑइल 31ऑगस्ट2015 983.40  1.32% मेन्था ऑइल 31जुलै2015 967.00  1.26% मेन्था ऑइल 30जून2015 952.00  1.27% नैसर्गिक वायू 26ऑगस्ट2015 174.50  -2.73% नैसर्गिक वायू 28जुलै2015 172.30  -2.66% नैसर्गिक वायू 25जून2015 169.90  -2.58% निकेल 30सप्टेंबर2015 866.00  0.67% निकेल 31ऑगस्ट2015 823.00  -2.80% निकेल 31जुलै2015 815.40  -1.55% निकेल 30जून2015 808.70  -1.49% निकेल मिनी 30सप्टेंबर2015 835.00  -1.12% निकेल मिनी 31ऑगस्ट2015 823.50  -1.95% निकेल मिनी 31जुलै2015 816.00  -1.62% निकेल मिनी 30जून2015 808.50  -1.57% चांदी 5मे2016 42308.00  1.09% चांदी 4मार्च2016 40155.00  4.00% चांदी 4डिसेंबर2015 39735.00  0.43% चांदी 4सप्टेंबर2015 38892.00  0.09% चांदी 3जुलै2015 38327.00  0.08% चांदी मिनी 29फेब्रुवारी2016 41000.00  -3.45% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2015 39700.00  0.28% चांदी मिनी 31ऑगस्ट2015 38915.00  0.07% चांदी मिनी 30जून2015 38343.00  0.09% चांदी माइक्रो 30नोव्हेंबर2015 39715.00  0.12% चांदी माइक्रो 31ऑगस्ट2015 38921.00  0.08% चांदी माइक्रो 30जून2015 38352.00  0.12% जस्त 31ऑगस्ट2015 139.60  -1.69% जस्त 31जुलै2015 140.15  -2.10% जस्त 30जून2015 139.60  -2.31% जस्त मिनी 30सप्टेंबर2015 143.25  0.10% जस्त मिनी 31ऑगस्ट2015 140.20  0.14% जस्त मिनी 31जुलै2015 140.25  -2.20% जस्त मिनी 30जून2015 139.55  -2.34%
*स्पॉट:   29 मे 2015 19:28 | बदाम 1 किलो दिल्ली 753.00 एल्युमिनी 1 किलो मुंबई 108.75 एल्युमिनियम 1 किलो मुंबई 108.75 ब्रेण्ट क्रूड 1 बीबीएल मुंबई 3999.00 वेलची 1 किलो वंदनमेडू 881.70 चणा 100 किलो दिल्ली 4632.00 तांबे 1 किलो मुंबई 389.90 तांबे मिनी 1 किलो मुंबई 389.90 धणे 100 किलो कोटा 11875.00 कापूस 1 गासडी राजकोट 16560.00 क्रूड पाम तेल 10 किलो कांडला 455.90 क्रूड ऑइल 1 बीबीएल मुंबई 3686.00 क्रूड ऑइल मिनी 1 बीबीएल मुंबई 3686.00 क्रूड ऑइल मिनी 1 बीबीएल मुंबई 3686.00 सोने 10 ग्रॅम अहमदाबाद 26843.00 सोने गिनी 8 ग्रॅम अहमदाबाद 21561.00 सुवर्ण पाकळी 1 ग्रॅम मुंबई 2699.00 सुवर्ण पाकळी दिल्ली 1 ग्रॅम दिल्ली 2699.00 गवार गम 100 किलो जोधपूर 10887.00 गवार बिया 100 किलो जोधपूर 4860.00 ताग 100 किलो कोलकाता 3826.50 कापूस बियांची पेंड 100 किलो राजकोट 1859.00 शिसे 1 किलो मुंबई 124.90 शिसे मिनी 1 किलो मुंबई 124.90 मका 100 किलो निजामाबाद 1240.00 मेन्था ऑइल 1 किलो चंदौसी 1038.50 नैसर्गिक वायू 1 एमएमबीटीयू हजिरा 172.90 निकेल 1 किलो मुंबई 808.00 निकेल मिनी 1 किलो मुंबई 808.00 रिफाइन्ड सोया तेल 10 किलो इंदौर 632.10 चांदी 1 किलो अहमदाबाद 38013.00 चांदी१००० 1 किलो दिल्ली 38345.00 चांदी माइक्रो 1 किलो अहमदाबाद 38013.00 सोयाबीन 100 किलो इंदौर 3940.00 साखर एम दिल्ली 100 किलो दिल्ली 2642.00 साखर एम कोल्हापुर 100 किलो कोल्हापूर 2407.00 साखर एस-३० कोल्हापूर 100 किलो कोल्हापूर 2302.00 कथील 1 किलो मुंबई 985.00 गहू 100 किलो दिल्ली 1520.00 जस्त 1 किलो मुंबई 141.05 जस्त मिनी 1 किलो मुंबई 141.05
 
नव्या घडामोडी
एमसीएक्स निर्देशांक 
     
फ्यूचर   स्पॉट   पुरस्कार
 
एमसीएक्सकॉमडेक्स 3327.94 (0.00%)
एमसीएक्समेटल 4379.60 (0.00%)
एमसीएक्सएनर्जी 2626.28 (0.00%)
एमसीएक्सएग्री 3366.72 (0.00%)
अधिक  
  *स्पॉट भाव स्पष्टीकरण    
प्रगतीदर्शक टप्पे
एमसीएक्सचे जागतिक स्थान
-
चांदीमध्ये ला क्रमांक
-
सोने, तांबे व नैसर्गिक वायूमध्ये रा क्रमांक
-
क्रूड ऑइलमध्ये रा क्रमांक
 
1 जानेवारी, 2011 आणि 30 जून, 2011 या कालावधीत एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्सवरील तपशील, बाजाराची आकडेवारी आणि फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या व्होल्युम सर्वे, सप्टेंबर, 2011
एमसीएक्सने जागतिक बाजारपेठेशी निगडित ९५ टक्क्यांहून अधिक भाव उपलब्ध करून भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज आणि एमएसएमईज यांना भाव अस्थिरतेविरोधात हेजिंग उपलब्ध करून दिले आहे.
 जागतिक सहयोगी
 स्थानिक सहयोगी
बॉम्बे मेटल एक्सचेंज
पल्सेस इम्पोर्टर्स असोसिएशन
सॉल्वंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
एमसीएक्सच्या सदस्यत्वासाठी
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   किंवा   तुम्हाला संपर्क साधण्यासाठी इथे क्लिक करा   किंवा  
© कॉपीराईट २०१०. | सर्वाधिकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)कडे सुरक्षित.| स्पष्टीकरण
१०२४ x ७६८ स्क्रीन रिझोल्यूशनमध्ये साइट अधिक चांगली दिसेल. आयई८ वापरणा-यांनी कॉम्पॅटीबिलिटी व्ह्यू निवडावा.
आरएसएस   
   
आमच्याशी संपर्क ठेवा