होम    आमच्या विषयी    कारकीर्द    संपर्क    प्रतिक्रिया    सामान्य प्रश्न     साइटमॅप     
पर्यायी भाषा:  English | ગુજરાતી | हिंदी
MCX MARKET OPERATIONS MCX MARKET DATA Products MCX MEMBERSHIP MCX MEDIA ROOM FTKMC - KNOWLEDGE HUB CORPORATE SOCIAL OPPORTUNITIES IG & ARBITRATION INVESTOR RELATIONS DOWNLOADS
फ्यूचर्स:   MCX | 25 मे 2016 23:29 | एल्युमिनी 30सप्टेंबर2016 106.00  -0.80% एल्युमिनी 31ऑगस्ट2016 107.50  0.89% एल्युमिनी 29जुलै2016 105.60  -1.12% एल्युमिनी 30जून2016 104.45  -1.28% एल्युमिनी 31मे2016 103.70  -1.57% एल्युमिनियम 31ऑगस्ट2016 107.05  -0.70% एल्युमिनियम 29जुलै2016 105.35  -1.31% एल्युमिनियम 30जून2016 104.50  -1.28% एल्युमिनियम 31मे2016 103.60  -1.66% वेलची 14ऑक्टोबर2016 856.00  -0.72% वेलची 15सप्टेंबर2016 860.10  -1.31% वेलची 12ऑगस्ट2016 866.90  -0.77% वेलची 15जुलै2016 857.50  -0.84% वेलची 15जून2016 823.80  -1.79% तांबे 30नोव्हेंबर2016 325.85  0.60% तांबे 31ऑगस्ट2016 319.30  1.08% तांबे 30जून2016 314.80  1.08% तांबे मिनी 30नोव्हेंबर2016 326.05  0.49% तांबे मिनी 31ऑगस्ट2016 319.30  1.03% तांबे मिनी 30जून2016 314.70  1.03% कापूस 30डिसेंबर2016 17310.00  0.93% कापूस 30नोव्हेंबर2016 17300.00  0.82% कापूस 31ऑक्टोबर2016 17940.00  0.45% कापूस 29जुलै2016 18080.00  0.61% कापूस 30जून2016 17870.00  0.39% कापूस 31मे2016 17690.00  0.74% क्रूड पाम तेल 30सप्टेंबर2016 501.80  -1.63% क्रूड पाम तेल 31ऑगस्ट2016 513.00  0.00% क्रूड पाम तेल 29जुलै2016 516.60  0.08% क्रूड पाम तेल 30जून2016 523.50  0.38% क्रूड पाम तेल 31मे2016 529.60  0.13% क्रूड ऑइल 19ऑक्टोबर2016 3469.00  -0.17% क्रूड ऑइल 19सप्टेंबर2016 3427.00  -0.23% क्रूड ऑइल 19ऑगस्ट2016 3418.00  0.65% क्रूड ऑइल 19जुलै2016 3372.00  0.51% क्रूड ऑइल 20जून2016 3325.00  0.48% क्रूड ऑइल मिनी 18नोव्हेंबर2016 3568.00  2.00% क्रूड ऑइल मिनी 19ऑक्टोबर2016 3460.00  0.03% क्रूड ऑइल मिनी 19सप्टेंबर2016 3473.00  1.46% क्रूड ऑइल मिनी 19ऑगस्ट2016 3416.00  0.62% क्रूड ऑइल मिनी 19जुलै2016 3371.00  0.51% क्रूड ऑइल मिनी 20जून2016 3324.00  0.48% सोने 5एप्रिल2017 30030.00  -1.51% सोने 3फेब्रुवारी2017 29808.00  -1.47% सोने 5डिसेंबर2016 30786.00  0.12% सोने 5ऑक्टोबर2016 29422.00  -1.40% सोने 5ऑगस्ट2016 29190.00  -1.20% सोने 3जून2016 28940.00  -1.23% सोने गिनी 31ऑगस्ट2016 23550.00  -1.59% सोने गिनी 29जुलै2016 23550.00  -1.21% सोने गिनी 30जून2016 23515.00  -1.03% सोने गिनी 31मे2016 23608.00  -1.41% सोने मिनी 5ऑगस्ट2016 29205.00  -1.18% सोने मिनी 5जुलै2016 29089.00  -1.18% सोने मिनी 3जून2016 28945.00  -1.23% सुवर्ण पाकळी 31ऑगस्ट2016 2910.00  -1.69% सुवर्ण पाकळी 29जुलै2016 2914.00  -1.19% सुवर्ण पाकळी 30जून2016 2902.00  -1.29% सुवर्ण पाकळी 31मे2016 2905.00  -1.19% कापूस 31मार्च2017 862.00  -2.99% शिसे 31ऑगस्ट2016 116.50  0.09% शिसे 29जुलै2016 111.65  -1.59% शिसे 30जून2016 111.05  -1.33% शिसे 31मे2016 110.10  -1.52% शिसे मिनी 30सप्टेंबर2016 118.60  0.51% शिसे मिनी 31ऑगस्ट2016 116.70  -0.34% शिसे मिनी 29जुलै2016 112.00  -1.32% शिसे मिनी 30जून2016 111.10  -1.33% शिसे मिनी 31मे2016 110.20  -1.43% मेन्था ऑइल 31ऑगस्ट2016 889.40  0.50% मेन्था ऑइल 29जुलै2016 873.70  -0.60% मेन्था ऑइल 30जून2016 868.80  -0.63% मेन्था ऑइल 31मे2016 868.60  -0.25% नैसर्गिक वायू 26जुलै2016 153.20  0.00% नैसर्गिक वायू 27जून2016 145.90  -0.27% निकेल 31ऑगस्ट2016 582.90  -0.56% निकेल 29जुलै2016 575.00  -1.17% निकेल 30जून2016 568.90  -1.23% निकेल 31मे2016 562.00  -1.42% निकेल मिनी 30सप्टेंबर2016 593.40  -0.85% निकेल मिनी 31ऑगस्ट2016 584.50  -0.78% निकेल मिनी 29जुलै2016 575.50  -1.49% निकेल मिनी 30जून2016 568.90  -1.28% निकेल मिनी 31मे2016 562.20  -1.39% चांदी 5मे2017 44000.00  -0.22% चांदी 3मार्च2017 41624.00  -1.21% चांदी 5डिसेंबर2016 40735.00  -0.98% चांदी 5सप्टेंबर2016 39894.00  -0.41% चांदी 5जुलै2016 39239.00  -0.25% चांदी मिनी 28एप्रिल2017 42369.00  -0.65% चांदी मिनी 28फेब्रुवारी2017 41825.00  -0.83% चांदी मिनी 30नोव्हेंबर2016 40802.00  -0.77% चांदी मिनी 31ऑगस्ट2016 39930.00  -0.30% चांदी मिनी 30जून2016 39235.00  -0.28% चांदी माइक्रो 30नोव्हेंबर2016 40840.00  -0.49% चांदी माइक्रो 31ऑगस्ट2016 39917.00  -0.34% चांदी माइक्रो 30जून2016 39254.00  -0.23% जस्त 31ऑगस्ट2016 121.25  -1.34% जस्त 29जुलै2016 124.70  0.20% जस्त 30जून2016 124.00  -0.16% जस्त 31मे2016 123.50  -0.16% जस्त मिनी 30सप्टेंबर2016 124.40  -0.44% जस्त मिनी 31ऑगस्ट2016 125.75  -2.03% जस्त मिनी 29जुलै2016 124.50  -0.28% जस्त मिनी 30जून2016 124.05  -0.12% जस्त मिनी 31मे2016 123.55  -0.12%
*स्पॉट:   25 मे 2016 17:55 | बदाम 1 किलो दिल्ली 525.00 एल्युमिनी 1 किलो मुंबई 103.75 एल्युमिनियम 1 किलो मुंबई 103.75 ब्रेण्ट क्रूड 1 बीबीएल मुंबई 3291.00 वेलची 1 किलो वंदनमेडू 795.30 चणा 100 किलो दिल्ली 6225.00 तांबे 1 किलो मुंबई 308.45 तांबे मिनी 1 किलो मुंबई 308.45 धणे 100 किलो कोटा 7358.00 कापूस 1 गासडी राजकोट 17320.00 क्रूड पाम तेल 10 किलो कांडला 531.80 क्रूड ऑइल 1 बीबीएल मुंबई 3292.00 क्रूड ऑइल मिनी 1 बीबीएल मुंबई 3292.00 सोने 10 ग्रॅम अहमदाबाद 28980.00 सोने गिनी 8 ग्रॅम अहमदाबाद 23277.00 सुवर्ण पाकळी 1 ग्रॅम मुंबई 2913.00 सुवर्ण पाकळी दिल्ली 1 ग्रॅम दिल्ली 2927.00 गवार गम 100 किलो जोधपूर 5061.00 गवार बिया 100 किलो जोधपूर 3112.00 ताग 100 किलो कोलकाता 5988.00 कापूस बियांची पेंड 100 किलो राजकोट 2405.00 शिसे 1 किलो मुंबई 111.00 शिसे मिनी 1 किलो मुंबई 111.00 मका 100 किलो निजामाबाद 1525.00 मेन्था ऑइल 1 किलो चंदौसी 1013.90 नैसर्गिक वायू 1 एमएमबीटीयू हजिरा 134.10 निकेल 1 किलो मुंबई 562.30 निकेल मिनी 1 किलो मुंबई 562.30 रिफाइन्ड सोया तेल 10 किलो इंदौर 658.90 चांदी 1 किलो अहमदाबाद 38882.00 चांदी१००० 1 किलो दिल्ली 39113.00 चांदी माइक्रो 1 किलो अहमदाबाद 38882.00 सोयाबीन 100 किलो इंदौर 4050.00 साखर एम दिल्ली 100 किलो दिल्ली 3640.00 साखर एम कोल्हापुर 100 किलो कोल्हापूर 3582.00 साखर एस-३० कोल्हापूर 100 किलो कोल्हापूर 3502.00 कथील 1 किलो मुंबई 1045.00 गहू 100 किलो दिल्ली 1707.50 जस्त 1 किलो मुंबई 122.80 जस्त मिनी 1 किलो मुंबई 122.80
 
नव्या घडामोडी
एमसीएक्स निर्देशांक 
     
फ्यूचर   पर्जन्य निर्देशांक   पुरस्कार
 
अधिक  
     
प्रगतीदर्शक टप्पे
एमसीएक्सचे जागतिक स्थान
-
चांदीमध्ये ला क्रमांक
-
सोने, तांबे व नैसर्गिक वायूमध्ये रा क्रमांक
-
क्रूड ऑइलमध्ये रा क्रमांक
 
1 जानेवारी, 2011 आणि 30 जून, 2011 या कालावधीत एक्स्चेंजेसच्या वेबसाईट्सवरील तपशील, बाजाराची आकडेवारी आणि फ्यूचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या व्होल्युम सर्वे, सप्टेंबर, 2011
एमसीएक्सने जागतिक बाजारपेठेशी निगडित ९५ टक्क्यांहून अधिक भाव उपलब्ध करून भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर, एसएमईज आणि एमएसएमईज यांना भाव अस्थिरतेविरोधात हेजिंग उपलब्ध करून दिले आहे.
 जागतिक सहयोगी
 स्थानिक सहयोगी
बॉम्बे मेटल एक्सचेंज
पल्सेस इम्पोर्टर्स असोसिएशन
सॉल्वंट एक्सट्रेक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
एमसीएक्सच्या सदस्यत्वासाठी
membershipsalesteam@mcxindia.com     6731 9286 / 6731 9268   किंवा   तुम्हाला संपर्क साधण्यासाठी इथे क्लिक करा   किंवा  
© कॉपीराईट २०१०. | सर्वाधिकार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमसीएक्स)कडे सुरक्षित.| स्पष्टीकरण
१०२४ x ७६८ स्क्रीन रिझोल्यूशनमध्ये साइट अधिक चांगली दिसेल. आयई८ वापरणा-यांनी कॉम्पॅटीबिलिटी व्ह्यू निवडावा.
आरएसएस   
   
आमच्याशी संपर्क ठेवा